Top

Bộ lọc

Cơ sở:
Khối học:
Được học:
Sắp xếp:
 

Danh sách

STT Họ tên Ngày sinh Giới tính Tỉnh Cơ sở Khối Học lực ĐTB
1 hasdkjhasdkah 14/05/2013 Nam Hồ Chí Minh Cơ sở 1 6 Yếu 0.0
2 rjlhh 00/00/0005 Nam Cao Bằng Cơ sở 3 A 6 Xuất sắc 99.9
3 qwert 01/04/1999 Nam Hà Nam Cơ sở Bình Dương 10 Khá 8.0
4 phamthy 02/07/2014 Nam Hồ Chí Minh Cơ sở 1 8 Giỏi 9.8
5 LAT 28/07/1999 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu Cơ sở 3B 10 Khá 7.9
6 rtfhhg 18/12/1999 Nam An Giang 6 Khá 7.0
7 ăâđê 20/01/1999 Nam An Giang Cơ sở 1 10 Khá 7.0
8 tfg 10/02/2015 Nam An Giang Cơ sở 1 11 Giỏi 8.0
9 bgibinhoihnjo 16/07/2015 Nam An Giang Cơ sở 3 A 6 Giỏi 8.1
10 6ghijo 02/09/2015 Nam Hà Nội Cơ sở 1 6 Giỏi 90.0
11 nguyenvantoi 23/02/1997 Nam An Giang 12 Giỏi 10.0
12 Q 03/05/2016 Nữ Bà Rịa - Vũng Tàu Cơ sở 4 9 Giỏi 0.0
13 hang 07/09/2016 Nam Hồ Chí Minh 12 Giỏi 9.0
14 T 08/05/2007 Nam An Giang Cơ sở 1 6 Giỏi 9.0
15 Thu 24/05/2001 Nữ Bình Thuận Cơ sở 4 12 Trung bình 6.7
16 nguyễnđăngthành 18/03/2002 Nam Hồ Chí Minh Cơ sở 1 10 Khá 6.9
17 Hjk 10/07/2017 Nữ An Giang Cơ sở 1 10 Giỏi 3.0
18 alert(1); 04/12/2017 Nam An Giang Cơ sở Bình Dương 10 Giỏi 8.5
19 dbsjfhsf 13/05/2006 Nam Đồng Nai Cơ sở 1 7 Giỏi 10.0
20 fđfd 01/04/2006 Nam An Giang Cơ sở 1 6 Giỏi 7.0
21 qqqq 01/04/2003 Nam An Giang Cơ sở 1 6 Giỏi 6.0
22 Dũng 24/02/2001 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu Cơ sở 3 A 11 Giỏi 8.6
23 Le Tuan Thanh 01/08/2002 Nam Đồng Nai Cơ sở Bình Dương 6 Giỏi 8.0
24 Nguyễn Anh Tuấn 19/06/1997 Nam Hà Giang Cơ sở 1 11 Khá 7.2
25 Anna Choi 11/11/1996 Nữ Hồ Chí Minh Cơ sở 4 12 Giỏi 8.8
26 Âu Gia Minh 27/12/2001 Nữ Hồ Chí Minh Cơ sở 1 7 Trung bình 6.7
27 bac thi ly 02/01/2008 Nữ Bình Thuận Cơ sở 4 6 Xuất sắc 9.0
28 Bảnh Quốc Huy 30/05/1996 Nam Hồ Chí Minh Cơ sở 1 12 Trung bình 7.5
29 Bành Quốc Huy 30/05/1996 Nam Hồ Chí Minh Cơ sở 3 A 12 Trung bình 7.5
30 Bành Quốc Huy 30/05/1996 Nam Hồ Chí Minh Cơ sở 1 12 Trung bình 7.5
31 Bùi Ánh Tường Vân 04/02/1996 Nữ Bình Thuận Cơ sở 3 A 12 Khá 7.2
32 Bùi Ánh Tường Vân 04/02/1996 Nữ Bình Thuận Cơ sở 4 12 Khá 7.2
33 Bùi Bảo Tú 12/09/2000 Nam Đồng Nai Cơ sở 3 A 10 Giỏi 9.6
34 BÙI DUC VIET 26/12/2001 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu Cơ sở 1 10 Giỏi 8.3
35 Bùi Hà Anh 22/05/2005 Nữ Hồ Chí Minh Cơ sở 3 A 6 Giỏi 9.7
36 Bùi Hà Giang 12/04/2002 Nữ Hồ Chí Minh Cơ sở 4 10 Giỏi 9.5
37 BÙI HỒ MINH THỌ 31/01/2002 Nam Hồ Chí Minh Cơ sở 4 10 Giỏi 8.1
38 Bùi Hồ Minh Thọ 31/01/2002 Nam Hồ Chí Minh Cơ sở 4 10 Giỏi 8.1
39 bui hoang An 26/03/2002 Nam Kon Tum Cơ sở Bình Dương 6 Giỏi 0.0
40 Bùi Hoàng Long 01/04/2002 Nam Đồng Nai Cơ sở 4 10 Khá 7.6
41 Bùi Hoàng Như Bình 20/01/2000 Nữ Đà nẵng Cơ sở 1 9 Giỏi 7.0
42 Bùi Hoàng Như Bình 20/01/2000 Nữ Đà nẵng Cơ sở 1 6 Khá 7.0
43 Bùi Hoàng Như Bình 20/01/2000 Nữ Đà nẵng Cơ sở 1 6 Khá 7.0
44 Bùi Huy Tùng 28/11/1999 Nam Lâm Đồng Cơ sở 4 11 Khá 7.1
45 Bùi Huyền Thanh 15/04/1997 Nữ Bà Rịa - Vũng Tàu Cơ sở 1 11 Trung bình 6.7
46 Bùi Lê Duy 19/02/1999 Nam Hồ Chí Minh Cơ sở 1 10 Giỏi 8.0
47 Bùi Lê Phương 18/12/2004 Nữ Hồ Chí Minh Cơ sở 1 6 Giỏi 9.8
48 BÙI LÊ QUỲNH TRÂM 01/01/1999 Nữ Hồ Chí Minh Cơ sở 3 A 10 Giỏi 8.5
49 BÙI LÊ QUỲNH TRÂM 01/01/1999 Nữ Hồ Chí Minh Cơ sở 1 12 Trung bình 7.0
50 BÙI MẠNH LINH 04/06/2000 Nam Đồng Nai Cơ sở Bình Dương 8 Giỏi 8.4
51 Bùi Minh Hạnh 17/06/1999 Nữ Lâm Đồng Cơ sở 4 11 Khá 7.8
52 Bùi Minh Thông 19/04/2002 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu Cơ sở 3 A 8 Khá 8.1
53 Bùi Minh Thông 19/04/2002 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu Cơ sở 1 8 Khá 8.1
54 Bui Minh Long 01/05/2005 Nam Hồ Chí Minh Cơ sở 3B 6 Giỏi 9.5
55 Bùi Minh Kha 07/03/2000 Nam Phú Yên Cơ sở 1 11 Giỏi 8.1
56 Bùi Minh Thông 19/04/2002 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu Cơ sở 4 10 Trung bình 7.8
57 Bùi Minh Việt 06/05/2002 Nam Hồ Chí Minh Cơ sở 4 10 Giỏi 8.9
58 Bùi Minh Long 01/05/2005 Nam Hồ Chí Minh Cơ sở 1 8 Khá 8.4
59 Bùi nam vũ 15/04/2002 Nam Hồ Chí Minh Cơ sở 1 10 Khá 8.0
60 Bùi Ngọc Diễm Quỳnh 07/06/2015 Nữ Hồ Chí Minh Cơ sở 1 6 Giỏi 9.5
61 Bùi Nguyễn Anh Hào 20/04/2002 Nam Đồng Nai Cơ sở 4 10 Khá 6.0
62 Bùi Nguyễn Duy Tính 08/06/2000 Nam Khánh Hòa Cơ sở 1 10 Giỏi 8.3
63 Bùi Nguyễn Duy Tính 08/06/2000 Nam Khánh Hòa Cơ sở 1 10 Giỏi 8.3
64 BÙI NGUYỄN KHƯƠNG DUY 13/08/2000 Nam Hồ Chí Minh Cơ sở 4 10 Khá 0.0
65 Bùi Nhật Triều 27/04/2015 Nam Bình Thuận Cơ sở 3 A 11 Khá 7.6
66 Bùi Nhật Triều 27/03/1999 Nam Bình Thuận Cơ sở 3B 11 Trung bình 6.8
67 Bùi Như Ngọc 10/05/2003 Nữ Long An Cơ sở 3 A 10 Giỏi 8.0
68 Bùi Phạm Cẩm Tú 23/02/2000 Nữ Hồ Chí Minh Cơ sở 4 6 Giỏi 8.2
69 Bùi Phạm Cẩm Tú 23/02/2000 Nữ Hồ Chí Minh Cơ sở 4 10 Giỏi 8.2
70 Bùi Phạm Thái Bình 01/04/2001 Nữ Hồ Chí Minh Cơ sở 3B 9 Khá 7.6
71 Bùi Thanh Bình 21/12/1999 Nữ Kon Tum Cơ sở 1 10 Khá 8.0
72 BÙI THANH SANG 16/04/2004 Nam Hồ Chí Minh Cơ sở 4 6 Giỏi 10.0
73 BÙI THANH NHẬT QUANG 03/07/2001 Nam Cần Thơ Cơ sở 1 9 Trung bình 6.6
74 Bùi Thế Huy 05/07/1999 Nam Bến Tre Cơ sở Bình Dương 10 Giỏi 8.4
75 Bùi Thị Bích Phương 02/02/1999 Nữ Bình Thuận Cơ sở 1 11 Khá 7.0
76 bùi thị minh huệ 22/06/2013 Nữ Gia Lai Cơ sở 3 A 12 Giỏi 8.0
77 bùi thị minh huệ 22/12/1996 Nữ Gia Lai Cơ sở 3 A 12 Giỏi 8.0
78 BÙI THỊ MỸ LINH 11/10/2001 Nữ Quảng Ngãi Cơ sở 1 11 Khá 73.0
79 Bùi Thị Quỳnh Trang 18/11/1997 Nữ Đồng Nai Cơ sở 3 A 11 Giỏi 7.9
80 Bùi thị triệu linh 02/09/1999 Nữ Hồ Chí Minh Cơ sở 1 12 Khá 7.0
81 Bùi Thị Uyên Uyên 17/07/2000 Nữ Hồ Chí Minh Cơ sở 1 10 Giỏi 9.3
82 Bùi Thiên An 15/08/1997 Nam Kon Tum Cơ sở 3 A 11 Giỏi 0.0
83 Bùi Thụy Tuấn Bình 05/01/1999 Nữ Đồng Nai Cơ sở 1 10 Giỏi 8.5
84 BÙI TIẾN THÀNH 23/11/1996 Nam Cơ sở Bình Dương 12 Giỏi 0.0
85 Bùi Tiến Thành 23/11/1996 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu Cơ sở 3B 12 Giỏi 7.4
86 Bùi Tiến Huy 30/12/2001 Nam Hồ Chí Minh Cơ sở 4 10 Giỏi 8.3
87 Bùi Trần Thái Dương 28/12/1998 Nam Hồ Chí Minh Cơ sở 1 10 Khá 8.0
88 Bùi Trần Thanh Thảo 08/04/2003 Nữ Bà Rịa - Vũng Tàu Cơ sở 3B 10 Giỏi 8.9
89 bùi trọng nghĩa 00/00/0007 Nam Bình Dương Cơ sở Bình Dương 11 Khá 7.5
90 Bùi Trương Gia Bảo 26/08/2004 Nam An Giang Cơ sở 1 6 Giỏi 17.0
91 Bùi Tuyết Anh 12/09/2003 Nữ Hồ Chí Minh Cơ sở 4 10 Giỏi 9.1
92 Bùi Xuân Thạch 15/12/2018 Nam Đồng Nai Cơ sở 3 A 10 Khá 7.0
93 Bùi Đức Anh 24/07/2006 Nam Hồ Chí Minh Cơ sở 4 6 Giỏi 0.0
94 Bùi Thanh Hoàng 25/04/1998 Nam Hà Giang Cơ sở 1 10 Giỏi 9.1
95 Bùi Trang Khánh Linh 12/05/1998 Nữ Hồ Chí Minh Cơ sở 4 10 Giỏi 9.0
96 CAO VĂN TUẤN ANH 14/05/2006 Nam Hồ Chí Minh Cơ sở 1 6 Giỏi 9.0
97 cao minh thien 26/04/2016 Nam Đắk Lắk Cơ sở 1 10 Giỏi 8.8
98 CAO MINH TRUNG 17/09/2001 Nam Hồ Chí Minh Cơ sở 1 10 Trung bình 6.0
99 Cao Ngọc Hân 07/10/1997 Nữ Tây Ninh Cơ sở 3 A 12 Khá 7.4
100 Cao Thanh Thái 26/03/2002 Nam Đắk Nông Cơ sở Bình Dương 11 Khá 7.7
Total: 2455