Nhân sự tổ Công dân

Nhân sự tổ Công dân

82019/10

Top

GDCD

Nhân sự tổ Công dân
06/09/2011, 11:27:00 AM , Post by Đỗ Quý Tiên

 

Thầy Lê Ngọc Chinh

Tổ trưởng

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN

STT HỌ VÀ TÊN
1 Hoàng Văn Ba
2 Lê Ngọc Chinh
3 Hoàng Văn Đức
4 Đường Văn Hạnh
5 Phan Thị Thu Hiền
6 Nguyễn Thị Kỷ
7 Phạm Thị Nhật
8 Nguyễn Thị Phương
9 Nguyễn Văn Thanh
10 Phạm Mạnh Thắng
11 Phạm Thị Thanh Vân
12 Nguyễn Thị Hồng Vân