Top

21/06/2010, 08:38:00 PM
Học là học có nghề có nghiệp

(GD&TĐ)-Đó là một câu trong bài ca cổ động thực học của trường Đông Kinh nghĩa thục chống lại lối học cử nghiệp của Tống nho.

Chi tiết

Total: 101