Top

28/08/2011, 11:14:07 AM
Văn hóa trường học

Mười sáu năm mau quá,chữ nghiã mười sáu trang. Có dụng ý nào đâu, cứ nghe như lạ lạ ! Trường học ta gọi cơ quan văn hóa.Học sinh ta gọi con người, chẳng phải cây, con.

Chi tiết

Total: 101