Top

Giảng dạy - học tập

28/08/2011, 11:00:00 AM
Cải cách giáo dục bắt đầu từ dạy làm người

"Phải làm triệt để. Tất cả các em đến tuổi phải học hết tiểu học, học đàng hoàng, và phải dạy đạo đức sao cho khi các em tốt nghiệp tiểu học phải xứng đáng là những thiếu niên ham học hỏi, hiền ngoan, có thái độ và hành động đúng mực ở nơi công cộng và đối với các quan hệ xã hội". - GS Trần Văn Thọ

Chi tiết

28/08/2011, 11:14:07 AM
Văn hóa trường học

Mười sáu năm mau quá,chữ nghiã mười sáu trang. Có dụng ý nào đâu, cứ nghe như lạ lạ ! Trường học ta gọi cơ quan văn hóa.Học sinh ta gọi con người, chẳng phải cây, con.

Chi tiết

Total: 102