Top

20/03/2015, 08:17:20 AM
Danh sách học sinh trúng thưởng trò chơi ô chữ kỳ 7

Đáp án ô chữ kỳ 7

Chi tiết

08/12/2012, 02:49:00 PM
Sơ kết phong trào viết chữ đẹp NH 2012

Mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20 - 11 - 2012

Chi tiết

19/10/2012, 11:09:23 AM
Phụ nữ Việt Nam trong phong trào đấu tranh cách mạng và xây dựng bảo vệ Tổ quốc

Truyền thống "Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh" của phụ nữ Việt Nam được khởi nguồn từ thời Bà Trưng, Bà Triệu -những người phụ nữ đầu tiên đã vùng lên cùng toàn dân đánh đuổi quân xâm lược phương Bắc. Bước vào thời kỳ lịch sử hiện đại, ngay từ những ngày đầu lãnh đạo cách mạng, Đảng ta đã coi sự nghiệp giải phóng phụ nữ là một bộ phận của sự nghiệp cách mạng dân tộc.

Chi tiết

Total: 10

Kiểm định chất lượng giáo dục

Liên kết nổi bật

Liên kết website

Thống kê

  • Lượt ghé thăm: 10,372,025
  • Lượt truy cập: 15,535,013
  • Đang xem: 35 (35 khách)

QUẢNG CÁO LIÊN HỆ