Trường THPT - THCS Nguyễn Khuyến » Hướng dẫn đăng nhập

Trường THPT - THCS Nguyễn Khuyến » Hướng dẫn đăng nhập

Để xem bài viết, hay các thông tin nội bộ. Giáo viên Nguyễn Khuyên vui lòng đăng nhập bằng tài khoản của mình theo hướng dẫn sau đây:
573219/10

Top

Hướng dẫn đăng nhập

  Hướng dẫn giáo viên đăng nhập vào website

  Để xem bài viết, hay các thông tin nội bộ. Giáo viên Nguyễn Khuyên vui lòng đăng nhập bằng tài khoản của mình theo hướng dẫn sau đây:

  Qui cách đăng nhập:

   

  Giả sử thầy có tên:  nguyen van A

   

  Thì tài khoản đăng nhập của thầy là:  nguyenvana

   

  (họ tên đầy đủ, viết liền không dấu, không cách)

   

  Trong trường hợp đặt biệt, nếu họ tên của thầy cô trùng lắp họ tên của thầy cô khác thì tài khoản đăng nhập của thầy cô sẽ có dạng: thêm dấu chấm và kí tự đầu tiên của tổ mình

   

  vd:  nguyenvana.t

   

  Nghĩa là  thầy Tiên đang dạy tổ Toán

   

  Mật khẩu: 111111 (mật khẩu mặc định là 6 số 1, khi đăng nhập thành công lần đầu tiên, thầy cô nhớ thay đổi lại mật khẩu của mình!)

   

  Trong các trường hợp khác, vui lòng liên hệ thầy Tiên để được hướng dẫn cụ thể.

  Tuyển Dụng

  Liên kết website

  Thống kê

  • Lượt ghé thăm: 15,875,892
  • Lượt truy cập: 16,777,216
  • Đang xem: 23 (14 khách)