Trường THPT - THCS Nguyễn Khuyến » Kỷ yếu

Trường THPT - THCS Nguyễn Khuyến » Kỷ yếu

Kỷ yếu 25 năm thành lập Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến là tập hợp những bài viết và hình ảnh trong một cố gắng nhìn lại, trao đổi và suy ngẫm về một chặng đường phát triển với những nỗ lực không ngừng vượt qua thách thức khó khăn để tự khẳng định một mô hình giáo dục hiệu quả trong hoàn cảnh đất nước đổi mới và hội nhập.
655359/10

Top

Kỳ yếu 25 năm thành lập trường

Kỷ yếu 25 năm thành lập Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến là tập hợp những bài viết và hình ảnh trong một cố gắng nhìn lại, trao đổi và suy ngẫm về một chặng đường phát triển với những nỗ lực không ngừng vượt qua thách thức khó khăn để tự khẳng định một mô hình giáo dục hiệu quả trong hoàn cảnh đất nước đổi mới và hội nhập.


Tuyển Dụng

Liên kết website

Thống kê

  • Lượt ghé thăm: 16,179,288
  • Lượt truy cập: 16,777,216
  • Đang xem: 21 (12 khách)