Top

Gửi thông tin

Họ tên:*
Email :*
Điện thoại: *
Tiêu đề: *
Nội dung: *

Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Nguyễn Khuyến

Cơ sở 1
Địa chỉ: 136 Cộng Hòa, Phường 4, Q.Tân Bình, TP.HCM
ĐT: 08.38426.026

Cơ sở 3 A
Địa chỉ: T15 Mai Lão Bạng, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM
ĐT: 08.38.105.848
Cơ sở 3B
Địa chỉ: T15 Mai Lão Bạng, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM                                       
ĐT: 08.38124.230
Cơ sở 4
Địa chỉ: Khu phố 5, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, TP. HCM
ĐT: 08.5.422.4911
Cơ sở Bình Dương

Địa chỉ: A26B đường A3 (Võ Văn Tần), phường Hòa Phú,

TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

ĐT: 0650.222.0903 - 0650.222.0999.

Địa chỉ trang web : truongnguyenkhuyen.edu.vn.