Nhân sự tổ Lý

Nhân sự tổ Lý

170039/10

Top

Nhân sự tổ Lý
06/09/2011, 10:47:00 AM , Post by Đỗ Quý Tiên
     PPCT HỌC KỲ 1      PPCT HỌC KỲ 2

 

Thầy Phạm Đức Cường

Tổ trưởng

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỐ VẬT LÝ NĂM HỌC 2016 - 2017

STT HỌ VÀ TÊN
1 Nguyễn Thường Chinh
2 Đồng Quang Chiến
3 Phạm Đức Cường
4 Nguyễn Ngọc Diễm 
5 Đặng Ngọc Dung
6 Trần Thị Giang
7 Ngô Tân Hạnh
8 Lê Thanh Hòa
9 Nguyễn Văn Hoài
10 Cao Thanh Hoàng
11 Nguyễn Ngọc  Kha
12 Lê Hữu Khương
13 Nguyễn Thanh Kim
14 Lại Thị Xuân Kiều
15 Trần Ngọc Lân
16 Nguyễn Thị Ngọc Lệ
17 Vũ Thạch Lương
18 Trần Văn Lượng
19 Nguyễn Hữu Mỹ
20 Trần Thế Nhân
21 Lê Thế Nhiên
22 Phan Thị Nhuận
23 Dương Huy Phong
24 Nguyễn Đức Thành Phương
25 Lê Duy Phương
26 Thân Thanh Sang
27 Võ Minh  Sang
28 Nguyễn Văn Sơn
29 Trần Bá Tân
30 Bùi Trần Đức Anh Thái
31 Võ Văn Thái
32 Lê Thị Tôn Thanh
33 Ngô Thành
34 Cao Phan Thắng
35 Nguyễn Thanh Thiên
36 Nguyễn Thị Thuyết
37 Đàm Thị Thanh Thủy
38 Ninh Văn Thường
39 Lê Mạnh Tiến
40 Nguyễn Quang Tiến
41 Lâm Hoàng Minh Tuấn
42 Nguyễn Thanh Tùng
43 Lê Thị Cẩm Trang
44 Lê Thị Mộng Trinh
45 Đàng Hữu Trọng
46 Châu Thị Mỹ Uyên
47 Phan Thanh Vân
48 Trần Tuấn Văn
49 Phan Gia Anh  Vũ

Bài viết khác:

Kiểm định chất lượng giáo dục

Liên kết nổi bật

Liên kết website

Thống kê

  • Lượt ghé thăm: 10,368,560
  • Lượt truy cập: 15,529,108
  • Đang xem: 31 (31 khách)

QUẢNG CÁO LIÊN HỆ