Nhân sự tổ Sử

Nhân sự tổ Sử

76209/10

Top

Sử

Nhân sự tổ Sử
06/09/2011, 11:14:00 AM , Post by Đỗ Quý Tiên
     PPCT HỌC KỲ 1      PPCT HỌC KỲ 2

 

Cô Chiêu Thị Yến

Tổ trưởng

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN LỊCH SỬ NĂM HỌC 2016 - 2017

 

STT HỌ VÀ TÊN
1 Nguyễn Hòang Lệ  Hằng
2 Trương Thị Thúy Hoanh
3 Lại Thị Thanh Nga
4 Trần Thị Giang Nguyên
5 Nguyễn Bá Quân
6 Lê Thị Thương
7 Cao Thị Quyên
8 Ông Thị Phương Thảo
9 Đào Thị Tình
10 Y Văn Tuấn
11 Đặng Thị Chiếu Trinh
12 Phạm Bá Tường
13 Chiêu Thị Yến

Bài viết khác:

Kiểm định chất lượng giáo dục

Liên kết nổi bật

Liên kết website

Thống kê

  • Lượt ghé thăm: 10,368,559
  • Lượt truy cập: 15,529,107
  • Đang xem: 30 (30 khách)

QUẢNG CÁO LIÊN HỆ