Top

10/12/2018, 03:27:00 PM
Những kiến thức địa lý thú vị mà trường học không hề dạy

Bạn có biết rằng bạn có thể tìm thấy chính mình ở 4 địa điểm khác nhau trong cùng một thời điểm, hoặc đang chơi bóng đá trên các bán cầu khác nhau của trái đất tại cùng một khoảng thời gian? Đọc bài viết này để tìm câu trả lời cho những câu hỏi này và nhiều câu hỏi khác.

Chi tiết

11/12/2018, 03:23:07 PM
Nữ sinh Mỹ lấy bằng tiến sĩ ở tuổi 19

Noel Jett tốt nghiệp đại học ở tuổi 16, bảo vệ thành công luận án tiến sĩ năm 19 tuổi.

Chi tiết

09/10/2018, 01:51:00 PM

Chi tiết

08/10/2018, 02:19:00 PM

Chi tiết

08/10/2018, 02:01:00 PM

Chi tiết

Total: 33