Thông báo : V/v: Tổ chức cho học sinh đi học trở lại

Thông báo : V/v: Tổ chức cho học sinh đi học trở lại

18509/10

Top

Thông báo

Thông báo : V/v: Tổ chức cho học sinh đi học trở lại
30/04/2020, 11:08:36 AM , Post by Đỗ Quý Tiên

    SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HCM                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS-THPT NGUYỄN KHUYẾN                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

              _____________________                                                  ________________________

       Số: 160/TB-THCS-THPT-NK

                                                                                                                   Tp. HCM, ngày 29 tháng 4 năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức cho học sinh đi học trở lại

               Kính gửi:          Hội đồng Quản trị, Ban Giám hiệu

               Quý thầy Tổng quản nhiệm

               Quý thầy, cô Tổ trưởng chuyên môn

               Quý thầy, cô GVBM, GVQN và CB-NV

          Thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh theo Kế hoạch Số 1221/KH-GDĐT-VP ngày 23-4-2020 về “Tổ chức cho học sinh đi học trở lại”.

          Ban Giám hiệu thông báo kế hoạch tổ chức cho học sinh các khối lớp của nhà trường đi học trở lại như sau:

          Lớp 12: Thứ Hai 04-5-2020: học sinh nhập nội trú, GVQN nội trú kiểm tra tình hình sức khỏe và sinh hoạt phòng, chống dịch bệnh với học sinh. Sáng Thứ Ba 05-5-2020 tất cả học sinh có mặt tại trường lúc 6g30 cùng thầy, cô thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đầu giờ buổi sáng. Sau đó tiến hành học bình thường theo thời khóa biểu. GVBM dạy lớp 12 đến trường ngày Thứ Ba 05-5-2020 để dạy theo TKB.

          Lớp 10 và 11: Chủ Nhật 10-5-2020: học sinh nhập nội trú, GVQN nội trú kiểm tra tình hình sức khỏe và sinh hoạt phòng, chống dịch bệnh với học sinh. Sáng Thứ Hai 11-5-2020 tất cả học sinh có mặt tại trường lúc 6g30 cùng thầy, cô thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đầu giờ buổi sáng. Sau đó tiến hành học bình thường theo thời khóa biểu. GVBM dạy lớp 10 và 11 đến trường ngày Thứ Hai 11-5-2020 để dạy theo TKB.

          Tất cả nhân viên các phòng ban, bộ phận bắt đầu làm việc lại từ Thứ Hai 04-5-2020. GVQN và GVBM các lớp 10 và 11 tiếp tục việc dạy học trực tuyến cho đến Thứ Sáu 08-5-2020.

          Các cơ sở bảo đảm kiểm tra tình hình sức khỏe, đo thân nhiệt cho học sinh và GV-NV đầu buổi mỗi ngày. Tất cả học sinh và GV-NV phải đeo khẩu trang khi đến trường. Thực hiện giãn cách và hạn chế tập trung nhất là ở khu vực căn-tin, sân trường, hành lang. Bố trí giờ ăn lệch ca cho học sinh và GV-NV. Bảo đảm thực hiện công tác vệ sinh khử khuẩn mỗi buổi, mỗi ngày.

          Đề nghị quý thầy, cô quản nhiệm bán trú và nội trú phổ biến cho học sinh và phụ huynh thời gian học sinh đi học lại theo nội dung thông báo này.

 

                         Hiệu Trưởng

Hoàng Thái Dương (đã ký)