KẾ HOẠCH HỘI TRẠI KHOA HỌC NĂM HỌC 2020- 2021 (CƠ SỞ 1)

KẾ HOẠCH HỘI TRẠI KHOA HỌC NĂM HỌC 2020- 2021 (CƠ SỞ 1)

789/10

Top

Tin tưc hoạt động

KẾ HOẠCH HỘI TRẠI KHOA HỌC NĂM HỌC 2020- 2021 (CƠ SỞ 1)
08/04/2021, 10:37:21 AM , Post by Đỗ Quý Tiên

         SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP HCM                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG THCS & THPT NGUYỄN KHUYẾN                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                  Số:     /KH THCS-THPT NK                                                             

                                                                                                                                     T.p Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2021

 

KẾ HOẠCH      

HỘI TRẠI KHOA HỌC NĂM HỌC 2020- 2021

DÀNH CHO HỌC SINH KHỐI 10, 11 CƠ SỞ 1

 

- Căn cứ nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 của trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến;

- Được sự chấp thuận của HĐQT và BGH Nhà trường;

- Các tổ Lý - Hoá – Sinh - Tin và Đoàn trường cơ sở 1 lập kế hoạch tổ chức Hội trại khoa học lần II cho học sinh khối 10, 11 cơ sở 1 như sau:

I. MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA

Tạo điều kiện cho học sinh được trải nghiệm khoa học, khám phá tri thức, đam mê nghiên cứu khoa học, biết ứng dụng kiến thức đã học vào đời sống sau những tiết học lý thuyết.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

 • HĐQT và BGH trường;
 • GVBM tổ Lý, Hoá, Sinh, Tin, và GV quản nhiệm khối 10, 11 và các thầy/cô có quan tâm đến nội dung của Hội trại;
 • Toàn bộ học sinh khối 10, 11 cơ sở 1.

III. NỘI DUNG - YÊU CẦU

- Hội trại gồm 14 gian trưng bày sản phẩm và thực hành thí nghiệm. Cụ thể:

+ Môn vật lý có 5 gian;

+ Môn hóa học có 5 gian;

+ Môn sinh học có 3 gian;

+ Môn tin học có 1 gian;

- Mỗi gian trưng bày sẽ có một giáo viên bộ môn (hoặc giáo viên quản nhiệm) phụ trách và từ 3 đến 5 học sinh thực hành thí nghiệm, giới thiệu sản phẩm….; 

- Các gian trưng bày sẽ được bố trí ở sảnh và sân trường cơ sở 1;

- Giáo viên gợi ý các thí nghiệm vui, các thiết bị tự chế, các sản phẩm…. ứng với bộ môn của mình cho học sinh. Học sinh chuẩn bị và thực hiện các sản phẩm, thí nghiệm…dựa trên các ý tưởng gợi ý của giáo viên. Học sinh cũng có thể đề xuất các thiết bị tự chế, sáng tạo các sản phẩm…cho giáo viên phụ trách. Giáo viên phụ trách chịu trách nhiệm về các thí nghiệm, sản phẩm, thiết bị…do học sinh thực hiện;

- Giáo viên phụ trách soạn nội dung (các thí nghiệm, sản phẩm và thiết bị tự chế…): Mục đích, cơ sở lý thuyết ứng dụng, nguyên vật liệu, cách thực hiện…. nộp cho Ban tổ chức để đưa vào Kỷ yếu Hội trại;

- Kỷ yếu Hội trại sẽ phát cho các lớp để học sinh đọc nghiên cứu trước 1 tuần. Mục đích để học sinh khi tham quan Hội trại sẽ hiểu rõ những thí nghiệm, sản phẩm, thiết bị tự chế được trình bày;

- Yêu cầu:

+ Các thí nghiệm hoá học không dùng hoá chất độc hại;

+ Các sản phẩm cần dễ chế tạo, sử dụng nguyên liệu có sẵn;

+ Các thiết bị cần đơn giản, dễ chế tạo và sử dụng an toàn;

+ Tất cả phải dựa trên các kiến thức đã học trên lớp (có thể ứng dụng các kiến thức ở lớp dưới).

Lưu ý:

Các gian trưng bày không tổ chức bán sản phẩm đại trà, chỉ bán sản phẩm được tạo từ ứng dụng kiến thức đã học nhưng giới hạn trên tinh thần giới thiệu sản phẩm.

IV. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: Hội trại khoa học được tổ chức: Từ 6g30 đến 8g45 sáng thứ năm, ngày 20 tháng 5 năm 2021.

- Địa điểm: tại sân cơ sở 1 trường THCS & THPT Nguyễn Khuyến.

V. BAN TỔ CHỨC

BAN TỔ CHỨC HỘI TRẠI KHOA HỌC

TRƯỜNG THCS – THPT NGUYỄN KHUYẾN

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

CHỨC DANH TRONG BAN TỔ CHỨC

NHIỆM VỤ

 1.  

Cô Lê Phi Thuý

Hội Đồng Quản Trị

Trưởng ban

Chỉ đạo chung

 1.  

Cô Phạm Trần Bích Vân

Phó Hiệu Trưởng

Phó ban

Phụ trách chung về chuyên môn

 1.  

Thầy Phạm Đức Cường

Tổ trưởng tổ Lí

Phó ban

Trợ lí về chuyên môn và tổ chức

 

BAN TỔ CHỨC HỘI TRẠI KHOA HỌC CƠ SỞ 1

TRƯỜNG THCS – THPT NGUYỄN KHUYẾN

 

            STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

CHỨC DANH TRONG BAN TỔ CHỨC

NHIỆM VỤ

1.

Thầy Nguyễn Văn Nho

Tổng quản nhiệm

Trưởng ban

Phụ trách tổ chức

2.

Thầy Cao Duy Cẩn

Trợ lí Đoàn CS1

Ủy viên

Thường trực

Tổ chức

3.

Thầy Võ Minh Sang

Khối trưởng khối 10 ; GV lí

Ủy viên

Tổ chức + Chuyên môn lí

4.

Cô Trần Thị Phương

GV Hóa

Uỷ viên

Chuyên môn hoá

5.

Cô Nguyễn Thùy Linh

Tổ trưởng tổ Sinh

Uỷ viên

Chuyên môn sinh

6.

Thầy Đặng Minh Khai

Khối trưởng khối 11

Ủy viên

Tổ chức

 

VI. DANH SÁCH GIÁO VIÊN VÀ SẢN PHẨM THAM GIA HỘI TRẠI

Các tổ phổ biến cho giáo viên và gửi danh sách giáo viên tham dự, tên sản phẩm, cách thực hiện sản phẩm về Ban tổ chức trước ngày 03 – 05 – 2021

Địa chỉ mail: phamduccuongbgh@gmail.com

VI. PHÂN CÔNG - CHUẨN BỊ

STT

Nội dung thực hiện

Người thực hiện

Ghi chú

1

Kiểm tra công tác chuẩn bị về chuyên môn

Cô Vân; Thầy Cường; Thầy Sang; Cô Linh.

Nhắc nhở, đôn đốc giáo viên chuẩn bị sản phẩm và nộp báo cáo về tên gv, sản phẩm về BTC trước ngày 03 – 05 – 2021

2

Chịu trách nhiệm chung về chuyên môn và Kỷ yếu Hội trại.

* Môn lí: Thầy Võ Minh Sang; 

* Môn hoá: Cô Trần Thị Phương

* Môn Sinh: Cô Nguyễn Thị Thuỳ Linh

 

3

Hướng dẫn học sinh các lớp hoàn thành sản phẩm và nộp nội dung các sản phẩm về BTC.

GVBM các lớp khối 10 và 11 dạy ở cơ sở 1.

 

BTC sẽ sơ duyệt các sản phẩm lúc  15h ngày thứ tư 12/5/2021.

4

Bố trí các gian trưng bày; Chuẩn bị và sắp xếp bàn ghế các gian trưng bày

Thầy Sang, Thầy Cẩn, Thầy Khai và Bảo vệ.

 

5

Thiết kế phông hội trại

Thầy Cẩn + Thầy Cường.

 

6

Chuẩn bị dụng cụ và hoá chất thí nghiệm

Cô Đỗ Thị Thuý và Cô Phạm Thị Huệ

 

7

Tổ chức cho học sinh tham quan Hội trại.

Thầy Nho, Thầy Cẩn, Thầy Khai; Thầy Sang.

 

VII. KINH PHÍ

            Trường hỗ trợ:

+ Mỗi gian trưng bày 300.000đ (Ba trăm ngàn đồng) để trang trí gian trưng bày sản phẩm, thiết bị tự chế và thực hành thí nghiệm;

            + Mỗi giáo viên phụ trách chính gian trưng bày 200.000đ (hai trăm ngàn đồng);

            + Mỗi giáo viên cùng tham gia phụ trách gian trưng bày 100.000đ (một trăm ngàn đồng).

VIII. GIẢI THƯỞNG

                        + 1 giải nhất  500.000đ (năm trăm ngàn đồng)

                        + 2 giải nhì, mỗi giải 300.000đ (ba trăm ngàn đồng)

                        + 3 giải ba, mỗi giải 200.000đ (hai trăm ngàn đồng)

                        + 8 giải khuyến khích, mỗi giải 100.000đ (một trăm ngàn đồng)

IX. BAN GIÁM KHẢO

STT

HỌ VÀ TÊN

Nhiệm vụ

Ghi chú         

 1.  

Thầy Nguyễn Văn Nho

Trưởng ban giám khảo

Chỉ đạo chung

 1.  

Thầy Cao Duy Cẩn

Giám khảo

Tổng kết các phiếu chấm điểm.

Công bố giải

 1.  

Thầy Võ Minh Sang

Giám khảo

Chấm điểm

 1.  

Cô Trần Thị Phương

Giám khảo

Chấm điểm

 1.  

Cô Nguyễn Thị Thuỳ Linh

Giám khảo

Chấm điểm

 1.  

Lớp trưởng các lớp khối 10,11

Giám khảo

Mỗi lớp sẽ có 1 phiếu chấm điểm các gian hàng.

 

Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội trại Lí – Hóa – Sinh - Tin tại cơ sở 1 của trường. Đề nghị các bộ phận và các lớp nghiêm túc triển khai thực hiện để hội trại được thành công tốt đẹp.

           

DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG                                                               TM BAN TỔ CHỨC

                   (đã ký)

       Hoàng Thái Dương                                                                        Phạm Đức Cường

 

 

Tuyển Dụng

Liên kết website

Thống kê

 • Lượt ghé thăm: 15,389,430
 • Lượt truy cập: 16,777,216
 • Đang xem: 22 (13 khách)