THÔNG BÁO MỜI HỌP SƠ KẾT HỌC KÌ 1 NH : 2020 - 2021-

THÔNG BÁO MỜI HỌP SƠ KẾT HỌC KÌ 1 NH : 2020 - 2021-

11409/10

Top

Thư mời

THÔNG BÁO MỜI HỌP SƠ KẾT HỌC KÌ 1 NH : 2020 - 2021-
24/12/2020, 03:01:34 PM , Post by Đỗ Quý Tiên

    SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM                                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS-THPT NGUYỄN KHUYẾN                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

               -------------------------------                                                                                -----------------------

            Số:   /TB-THCS-THPT-NK

                                                                                                                         TP. HCM, ngày 16 tháng 12 năm 2020


 

THÔNG BÁO

V/v: Mời họp sơ kết Học kỳ 1 và triển khai nhiệm vụ Học kỳ 2

Năm học 2020-2021

         Kính gửi:    Hội đồng Quản trị, Ban Giám hiệu

Quý thầy Tổng quản nhiệm

Quý thầy, cô Tổ trưởng chuyên môn

Quý thầy, cô giáo viên bộ môn và giáo viên quản nhiệm (có liên quan)

         Hội đồng Quản trị và Ban Giám hiệu trân trọng kính mời quý thầy, cô giáo viên bộ môn và giáo viên quản nhiệm (có tiết dạy chuyên môn) đến dự họp sơ kết Học kỳ 1 và triển khai nhiệm vụ Học kỳ 2 Năm học 2020-2021, chi tiết như sau:

Thời gian: Lúc 16g30 Thứ Sáu, ngày 08-01-2021

Địa điểm: Cơ sở 1 - số 136, đường Cộng Hòa, quận Tân Bình, TP. HCM

Nội dung họp:

1. Từ 16g30 – 17g00: Họp chung toàn thể giáo viên với các nội dung:

- BGH báo cáo sơ kết Học kỳ 1 và triển khai nhiệm vụ Học kỳ 2 năm học 2020-2021.

2. Từ 17g05 – 18g00: Họp tổ chuyên môn với các nội dung:

- Sơ kết việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của tổ trong Học kỳ 1 năm học 2020-2021.

- Thảo luận và thông qua kế hoạch giảng dạy Học kỳ 2 năm học 2020-2021 của tổ.

- Thông qua giới hạn bài học theo lịch kiểm tra định kỳ Học kỳ 2.

- Trao đổi kinh nghiệm tập huấn Chương trình GDPT 2018 trực tuyến.

- Đối với các tổ có viết bài cho VOH (Toán, Văn, Lý, Hóa, Sinh, Anh): tiếp tục chọn đề tài và phân công nhiệm vụ cho GV viết bài trong Học kỳ 2, gửi danh sách GV viết bài kèm theo đề tài cho BGH.

Vì tính chất quan trọng của cuộc họp, đề nghị quý thầy, cô tham dự đông đủ và đúng giờ.

     HIỆU TRƯỞNG

        Hoàng Thái Dương (đã ký)

Bài viết khác:

Tuyển Dụng

Liên kết website

Thống kê

  • Lượt ghé thăm: 15,732,310
  • Lượt truy cập: 16,777,216
  • Đang xem: 21 (12 khách)