Nhân sự tổ Toán

Nhân sự tổ Toán

276969/10

Top

Toán

Nhân sự tổ Toán
06/09/2011, 01:14:00 AM , Post by Đỗ Quý Tiên
     PPCT HỌC KỲ 1       PPCT HỌC KỲ 2

 

Thầy Nguyễn Văn Nho

Tổ trưởng

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ TOÁN NĂM HỌC 2016 - 2017

STT HỌ VÀ TÊN
1 Bùi Thị Cẩm An
2 Hồ Vân Anh
3 Lý Ngọc Anh
4 Nguyễn Hồng Anh
5 Nguyễn Văn Bi
6 Phạm Văn Bình 
7 Huỳnh Thị Kim Châu
8 Nguyễn Phúc Chí
9 Huỳnh Thị Công
10 Nguyễn Trí Cường
11 Trần Văn Danh
12 Huỳnh Kim Dũng
13 Nguyễn Tấn Dương
14 Nguyễn Thái Dương
15 Nguyễn Thị Thẩm Dương
16 Phan Quốc  Đại
17 Nguyễn Văn Đức
18 Nguyễn Văn Điển
19 Trần Văn Giáo
20 Đặng Ngọc Hà
21 Trần Thanh Hải
22 Trần Thanh Hậu
23 Nguyễn Chí Hiếu 
24 Huỳnh Công Hoàng
25 Nguyễn Văn Hùng
26 Bùi Đức Hùng 
27 Lê Mạnh Huy
28 Thiều Quang Huy
29 Nguyễn Thế Huynh
30 Lê Thị Huyền
31 Quảng Quốc Hưng 
32 Quảng Đại Hương
33 Đặng Minh Khai
34 Hồ Sĩ Khoa
35 Đắc Phiên Khảo
36 Bồ Thị Xuân Lan
37 Hầu Văn Lễ
38 Nguyễn Thành Liêm
39 Đỗ Trần Y Linh
40 Nguyễn Thị Kim Loan
41 Nguyễn Tấn Lộc
42 Trần Hữu Lộc
43 Huỳnh Phát Lợi
44 Kiều Hòa Luân 
45 Vũ Thị Luyện
46 Phạm Đình Luyến
47 Nguyễn Thí Ánh Mai
48 Nguyễn Ngọc Minh 
49 Lưu Phước Mỹ
50 Trần Mỹ
51 Trần Nghĩa Nhân
52 Hoàng Bích Nhi
53 Nguyễn Văn Nho
54 Nguyễn Hồng Nhung
55 Phan Văn Những
56 Lưu Nam Phát
57 Lê Gia Thanh Phong
58 Nguyễn Nhược An Phong
59 Đặng Quang Phúc
60 Nguyễn Văn Phước
61 Nguyễn Hữu Phương
62 Trần Kim Quỳnh
63 Bùi Minh Sang 
64 Nguyễn Văn Sáng
65 Trần Hữu Thanh
66 Trương Thị Mỹ Thanh
67 Nguyễn Đình Thêm
68  Thiện
69 Nguyễn Thị Thảo
70 Nguyễn Văn Thổ
71 Nguyễn Ngọc Thu
72 Nguyễn Ngọc Thư
73 Phạm Song Toàn
74 Trần Quốc  Toản 
75 Huỳnh Văn Trọng
76 Mai Văn Tuấn
77 Đắc Huỳnh Hạ Uyên
78 Nguyễn Thị Vạn
79 Nguyễn Thị Vân
80 Nguyễn Văn Đình Vân
81 Huỳnh Văn Vẹn
82 Trần Nguyễn Toàn Vinh
83 Võ Quang Vinh
84 Trương Quang Viện
85 Nguyễn Thị Yến

Bài viết khác:

Kiểm định chất lượng giáo dục

Liên kết nổi bật

Liên kết website

Thống kê

  • Lượt ghé thăm: 10,371,970
  • Lượt truy cập: 15,534,956
  • Đang xem: 21 (21 khách)

QUẢNG CÁO LIÊN HỆ